September 20, 2008 Kansas University vs Sam Houston State University - Hachem