November 25, 2008 Kansas vs Syracuse at the Sprint Center - Hachem